Sprawa TVP:

Naruszenie moich praw nabytych do bycia uczestnikiem konkursu

(bezprawne wykluczenie poprzez zmianę Regulaminu już po przyjęciu zgłoszenia i rejestracji Drużyny)

Sprawa SGH:

 Brak odpowiedzi na moje odwołanie w regulaminowym terminie, więc żądałem przyznania mi tytułu laureata w terminie, który upłynął w piątek. Adwokat Marcin Grzeszczyk nie dostał żadnej odpowiedzi. Z pomocą Pana prof. dr. hab. Roberta Gwiazdowskiego będziemy pozywać SGH w następnym tygodniu.

Korepetycje:

Osoby zainteresowane korepetycjami z matematyki, ekonomii lub ekonometrii zapraszam do współpracy

Jakub Izdebski